Meziska dolina

MOČVIRNA DOLINA

mocvirna_dolina Osnovne informacije: ravne

Travna dolinica zahodno od kmetije Kogovnik v Podgori je obdana s pretežno mešanim gozdom. Na manjših uravnavah in ob potoku je prisotna močvirska vegetacija, na nekaterih delih so manjša povirja.

Območje je regionalno pomembno predvsem kot habitat ogroženih vrst metuljev. S tega vidika gre za eno najpomembnejših lokalitet za ohranjanje favne metuljev na Koroškem.

Skupaj je bilo na majhnem obravnavanem območju najdeno kar 42 vrst dnevnih metuljev. Najzanimivejše je pojavljanje nekaterih vlagoljubnih vrst, med katerimi je zelenosivi slezovček Pyrgus alveus na Koroškem in tudi drugod po Sloveniji zelo redek. Tipični termofilni vrsti sta turkizni modrin Plebicula dorylas in nepravi slezovček Spialia sertorius. V listnatem gozdu in ob robu travnika najdemo tudi skopolijevega okarja Lopinga achine, ki je vključen na dodatke Bernske konvencije in FFH Direktive Sveta Evrope. V najbolj močvirnem spodnjem delu dolinice uspeva na Koroškem ogrožena divja orhideja, navadna močvirnica Epipactis palustris.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Z nadaljno uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Pogoje o uporabi piškotkov si lahko preberete na tej povezavi..